הקדשות לספרי המשפחה מאוסף אברהם כץ עוז מס 1

הקדשות לספרי המשפחה מאוסף אברהם כץ עוז מס 1

בני השושלת המפוארת של הספרדים הטהורים נכדיו של שמואל טאג'יר ע"ה תנצ"בה
קבלו אוסף זה והעבירו לבניכם ונכדיכם קובץ הקדשות לספרים הנמצאים בפקדון לדורות אצל אברהם כץ עוז.

דוד תגר