הזמנה לטכס קריאת רחוב ע"ש סולטנה ושמואל טאג'יר

משפחת טאג'ר