תל אביב תחת אש

טרם פרוץ מלחמת העולם הראשונה היו רבים מיהודי ארץ ישראל אזרחי מדינות זרות, אשר נהנו מקפיטולציות

(זכויות שהשיגו מדינות אירופה וארצות הברית לאזרחיהן שהיו בתחומי האימפריה העות'מאנית.) וזכות להתגורר בארץ. עם הצטרפותה של האימפריה העות'מאנית למלחמה, הפכו היהודים שהיו נתיני מדינות אויב (אלה שהיו אזרחי מדינות ההסכמה ובייחוד אלה שהיו אזרחי רוסיה) לנתיני אויב והשלטון העות'מאני ביטל את שיטת הקפיטולציות.

בפני התושבים היהודיים הועמדו שתי ברירות: קבלת מרות השלטון העות'מאני או עזיבת הארץ. משמעות ה"הת'עמנות" הייתה גם גיוס כפוי לשורות הצבא העות'מאני.

קישור למצגת חלק א

קישור למצגת חלק ב