הגרלת המגרשים של 'בית אחוזת

ב-כ 'תרס  11 , בניסן "ט  ,1909 באפריל בחמישי בחול המועד  פסח)בשבוע יום ראשון ( , נאספו חברי אגודת 'בית אחוזת  'ובטלנים על נשותיהם וטפיהם ואתם אף כמה סקרנים  , 'אחת על ראש גבעה ' ,לה גריל את המגרשים המיועדים לבניית שכונת'אחוזת-בית ,' ליבתה של תל-אביב .וייס עקיבא אריה  ,האגודה מראשי  , הטריח את עצמו בבוקרו של אותו יום אל שפת ימה של יפו וליקט ,'אפורים שישים צדפים לבנים ושישים צדפים  . על הצדפים הלבנים רשם את שמות החברים ועל הצדפים האפורים את המגרשים מספרי  […]'. וכשהגיעה עת ההגרלה , הוגרלו שישים  מגרשים כנגד שישים האגודה חברי  , מגרש לכל חבר .תל  1. התיאור הזה של טקס ההגרלה היה זה מכבר לסיפור המכונן של  -אביב זכות הראשונים בתהליך גיבוש המיתולוגיה העירונית על ייסודה של תל -אביב, שמורה ל דונביץ נתן  . הוא   1959 פרסם בשנת את ספרו תל-אביב . כותרת המשנה של הספר :'לכרך חולות שהיו  'המכונן מרמזת על הפוטנציאל המיתי של הסיפור  ,כשבחר , אולי במודע ואולי לא , לכוון לעוף האגדי'חול 'השריפה הקם לתחייה מן  .תל- אביב כמשל להתחדשות של העם היהודי בארצו .ש כשהוא נסמך על זיכרונותיו  ל עקיבא אריה וייס , מיוזמי שכונת'אחוזת -בית ,' החל דונביץ לגבש את אגדת העיר הצומחת העיר 2.מהחולות אולם היה זה שלמה שבא שעיצב סופית את אגדת הייסוד של ….

להורדת המאמר המלא לחץ כאן