מחקרים ומאמרים מדעיים

1.  אחוזת בית, הדר הכרמל, נחלת בנימין – יוסי כץ
על תמיכת ההסתדרות הציונית ומעורבותה של הקק"ל בהתיישבות העירונית בארץ בראשית המאה ה- 20
עת מול, גיליון י"ח 2 (106), דצמבר 1992
2.  פתקאות תל אביב – משה מאור
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הדפיס ועד תל- אביב פתקאות כסף כדי להתגבר על המחסור במטבעות קטנים
עת מול, גליון 181, מאי 2005
3.  ביקוריו של רוטשילד בארץ- ישראל – דוד שמש
חמש פעמים ביקר הברון רוטשילד בארץ- ישראל. כל ביקור כזה היה למאורע מרשים בחיי היישוב
הברון רוטשילד: אבי היישוב, הוצאת הקק"ל 1986
4.   גולים בארצם ? – גור אלרואי
פרשת מגורשי תל- אביב ויפו בגליל התחתון, 1917 – 1918
קתדרה, יד בן- צבי, רבעון מס' 120 יוני 2006
5.   מי היו 66 מייסדי תל- אביב ?- דר' מרדכי נאור, עמית לוינסון
מתוך: תל- אביב בראשיתה , 1909 – 1934
דר' מרדכי נאור, יד בן- צבי, 1984
6.   בכדי שגם הפעם לא נצטער – דני קרוון
המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות
גליון 14, ספטמבר 1999
7.   נחום גוטמן, מעצב התדמית של תל- אביב – שירלי פרסבורג ושי גל
תל- אביב על פי נחום גוטמן
מתוך הכנענים, www.exego.net/academy/cnaan/212.asp
8.  נהרס אחד הבתים האחרונים של "אחוזת בית" – שולה ווידריך
ביתו של אחד מ- 66 מייסדי ת"א, מנחם גילוץ, נהרס בימים האחרונים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3048295,00.htmlפברואר 2005