גירוש 1917 (עדכונים מ- 23/10/2007 )

מגורשי תל אביב מ 1917, עדכון מאוקטובר 2007 .

גולים בארצם?פרשת מגורשי תל אביב ויפו בגליל התחתון, 1917-1918
מבוסס על תמצית מאמרו של ד"ר גור אלרואי בירחון "קתדרה" מיוני 2006

מבוא

הגירוש בערב פסח, במרס 1917 נחשב לאירוע הטראומתי ביותר שעבר באותה התקופה על היישוב היהודי בארץ ישראל. היו שראו בו את הסכנה הריאלית הגדולה ביותר לקיום המפעל הציוני שהוקם וטופח בעמל רב בשלושים וחמש השנים שקדמו לו.

גירוש זה חל למעשה על יושבי תל אביב, העיר שנהייתה למרכז הכובד של הציונות המתעוררת, העומדת עקב כך בפני חיסול מחד, והגירוש כאקט שיתכן ומסמן גירושים נוספים ממקומות אחרים בארץ מאידך.

הגירוש

הנימוק-התירוץ הטורקי לגירוש היה שמירה על חיי ושלום התושבים. הבריטים-האויב, מתקרבים מדרום, אוניות בריטיות מפגיזות בפברואר 1917 את תל אביב,

( את בית חרושת ווגנר שעמד רק כמה מאות מטר מרח' לילינבלום, את קולנוע עדן שהיה בקצה רח' לילינבלום, ואת נווה צדק ), אולם צורת הגירוש וההתייחסות למגורשים לאחר מכן לא הותירו ספק כי מדובר היה בפעולה עוינת עד מאד לציונים.

התייחסות האוכלוסייה לגירוש: דיזינגוף החליט כי עדיף לקיים הפקודה ללא ערעור והתנגדות, אך באופן מאורגן, וזאת לשם הצלת האנשים. אלו שעלו מאירופה הרי חוו שם גירושים והדבר ניתפס בעיניהם כחלק מהגורל היהודי ו/או כחלק מהסדר האירופי שהיה נטוע בנפשם, – שפקודות השלטון יש למלא. לעומתו מרדכי בן הלל הכהן טען כי "אין להיחפז" ומפנה לדרכי הגויים ( הערבים תושבי יפו ) ש"הציגו" את גירושם אל הפרדסים שממזרח ליפו, אבל היו חוזרים בערבים לבתיהם, לדבריהם: ג'מל פחה אינו ממהר לבצע דבר, ונותרו ללא פגע.

( אולם אולי סביר היה כי ג'מל פחה העלים עין מ"אי הביצוע" אצל הערבים? ).

הגירוש אל הגליל התחתון.

קריאת דיזינגוף לסיוע לא הושבה אצל מושבות הגליל התחתון ריקם. הם התגייסו באמצעי תובלה ובשטחים שהקצו למגורשים. מובן שיכולתם הייתה מוגבלת אולם לא מבוטלת. טבריה קלטה כ 1200 מגורשים, צפת כ 700 , יבנאל כ 130, ויתר המושבות הגליליות כ 200 . מתוך כ 10,000 מגורשי תל אביב הגיעו לגליל התחתון כ 2400 מגורשים, הם היו אוכלוסיה חלשה מבחינה סוציו-אקונומית. מהם כ 450 איש, בעיקר ילדים וזקנים, לא שרדו את התנאים הקשים ונפטרו ממחלות ומזקנה. "העירונים מתל אביב" לא הסתגלו לתנאי השדה הקשים ששררו במושבות, ובפריפריה.

אוכלוסיית הגליל התחתון, בעיקר בטבריה וסביבותיה לא תמיד קיבלה היטב את המגורשים, חלקם בעיקר החרדים שבהם, חששו לתחרות מצד המגורשים על המעט שהיה ל"וותיקים" ממקורות כספי החלוקה ובכלל, וחלקם בתחושות ששררו כבר אז נגד "המתיישבים החדשים" בישראל. הוא שנאמר: גולים בארצם.

והגירוש אל שאר חלקי הארץ.

יתר המגורשים, כ 7,000 במספר התפזרו במושבות השרון זיכרון יעקב וחדרה וכן בפתח תקווה וכפר סבא ובסביבות אלו, וחלק בירושלים. גם חלקם של אלו לא שפר בדומה לגורל מגורשי הגליל, אם כי היו בהם גם בעלי אמצעים כספיים שיכלו לשכור דירות וחדרים במושבות המרכז, ולכלכל עצמן מכספם הם שכלה והלך).

חלק עזבו את הארץ למצרים ולסוריה וחלק אחר לאמריקה או אירופה.

מדוע לא מנציחה עיריית תל אביב את נספיי גירוש 1917 ?

מבוסס על מאמרו של שרגאי נדב ב"הארץ" מיום 12/9/2007. כעין תגובה למאמר ד"ר גור אלרואי דלעיל.

בבתי הקברות בצפון הארץ: של יבנאל, כנרת טבריה צפת חיפה ועוד מקומות, עומדות מצבות של המתים מקרב המגורשים מתל אביב בעת הגירוש. (גם בכפר סבא 224 קברים כאלה ואפילו בדמשק 75 קברים). כמה מאות נפטרו ובעיקר בחורף הקשה של 1917/1918 . המצבות מוזנחות בעליל ללא מבקרים מקדם, חלקן כאלמונים, מספרות על המחיר הנורא. רק בבית הקברות בכנרת נעשה מעט סדר, מצבה כללית, וכבוד למתים ואלו רק תודות לשמואל חדש קיבוצניק שלקח את הנושא על עצמו.

קרובי נספים פונים פעם אחר פעם לעיריית תל אביב להקים יד לנספים ואינם נענים.

העמותה שלנו עמותת משפחות מייסדי תל אביב פועלת מזה שנים במשותף עם החברה קדישא להקים גלעד בבית הקברות טרומפלדור בתל אביב לזכר הנספים מקרב מגורשי תל אביב, ועדיין אין לברך על המוגמר.

ונשאלת השאלה מדוע זה כך? מדוע נרתעים ממתן כבוד של רחמים? מדוע רוצים להשכיח אירוע טראומתי וחשוב זה מהזיכרון הלאומי? הרי לבסוף שרדנו ולא נעקרנו ושבנו לתל אביב ובנינו אותה ואת הארץ!

נכון, יש ויכוח על נכונותנו להיכנע לגירוש ללא מאבק (כצאן מובל), האתוס הלאומי של מאבק והקרבה בכל מחיר יוצא נפגע מסיפור זה. זה סיפור של מסכנות וסבל לעמנו, ללא לקח הרואי. ואולי זו גם שעה לא יפה במיוחד לסולידאריות ולערבות ההדדית המקודשים לנו למרות שגם היו גם גילויים יפים של סולידריות.

ואולי חושבים שהאירוע אינו נורא ביחס למה שעבר אז על העולם (במלחמת העולם הראשונה הזו שבה מלבד הגירוש הזה נספו מיליונים רבים וגורשו מיליונים רבים גם כן,) כיצד זה שאנו היהודים חושבים רק על עצמנו על כמה מאות ואולי כמה אלפים ולא מסתכלים סביבנו?

ואולי זו אינה אלא תמונת ראי של הגישה הרווחת עדיין ואשר מקטינה או לפחות מסתירה באופן די שיטתי את חלקם של מקימי התקומה העברית החדשה שבאו מקרב עולי המשפחות בשנים 1800-1900, ומקרב יושבי תל אביב הבורגנים הראשונים בארצנו רחמנא ליצלן?

מי חכם וידע? מי חכם וישיב?

מפעל היפואים

מאת אדל ממן (אדלינה טולידנו), אשדוד.

בתגובה ל"מדוע לא מנציחה עיריית תל-אביב את נספי גירוש 1917?" (מאת נדב שרגאי,הארץ, .12.9.07 )

אותם יהודים שגורשו מיפו בידי הטורקים, הגיעו בין השאר לטבריה. קראנו להם "היפואים".

ביניהם הייתה גברת גרין, שיחד עם התושבים הוותיקים בטבריה; בהם אבי המנוח, ניסים טולדנו- הקימה בית יתומים גדול.

היא הקימה גם גן ילדים עבור הבנות ובזכות הגננת קלרה גביזון, החלו הבנות היהודיות, שעד כה דיברו ביניהן ערבית, לשוחח בשפה העברית.

מפעל אחר פרי עמלם של היפואים היה פתיחת קורסי ערב לבנות, ללמדן עברית ולהכשירן להיות אחיות מעשיות. פועלם של היפואים שיפר במידה רבה את המצב הכלכלי והחברתי הירוד בטבריה, כך שעם כניסת הבריטים לארץ ישראל נמצאה בעיר תשתית של פקידות ממשלתית טובה ושל בעלי עסקים.

ב 1921 לערך הקימו היפואים בית ספר לבנות ששפת הלימוד בו הייתה עברית.

אני שובצתי בו לכיתה ב' והמחנך שלנו לא היה אחר מאשר בנימין ברנר, אחיו של הסופר יוסף חיים ברנר. ממנו למדנו את השירים "על שפת ים כנרת" "שאו ציונה נס ודגל" ועוד.

תרומת היפואים לטבריה ולתושביה לא תסולא בפז ולא תשכח.

עריכה: ר. הופמן, אוקטובר 2007.

97 תגובות
 1. http://www.jazzitupproductions.com/

  Just to let you know – the price for Jeremy Geddes print – white cosmonaut is $190 not $350. The $350 is for two prints the white cosmonaut and the red cosmonautPricy_03Jeremy Geddes $350Wow. Simply stunning Jeremy Geddes, limited to an addition of 200. Also available for $850 at the eyepoppingly massive size of 46″ x 43″.

 2. poke man go free coins

  I take two capsules in the morning totaling 800mg with 16 ounces of water. I wait about :Thirty minutes or maybe more (because I get busy), I have a yogurt, go figure out with my trainer are available back and eat breakfast – bowl of cereal and a part of fruit.

 3. http://onlyhumanfilms.com/game-hack-clash-of-clans.html

  Your article perfectly shows what I needed to know, thanks!

 4. http://www.mrsampson.com/

  Online paper wants you to pay for its opinionTHE NEW York Times thinks its opinions, and the views of its hacks, are so important that people will shell out cash to receive them.Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!I have a site. It pretty much covers birthday gift basket for him related information.Come and check it out if you get time 🙂

 5. sniper 3d free coins

  Thanks for spending time on the computer (writing) so others don't have to.

 6. http://onlyhumanfilms.com/how-to-put-in-free-coins-on-csgohouse.html

  Not sure what to think. On the one hand if you can make an extra buck good for you. There is nothing wrong with that. On the other hand side I always enjoyed your site more than others (besides the content) due to the fact that you kept it “neutral”. I wouldn’t call it a sellout, but you have left the neutral playing field.

 7. http://headintodigital.com/the-forest-save-game-hack.html

  There are certainly a variety of details like that to take into consideration. That is a nice level to bring up. I offer the ideas above as common inspiration but clearly there are questions just like the one you convey up where crucial thing might be working in honest good faith. I don?t know if finest practices have emerged around issues like that, but I am certain that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the affect of just a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 8. fifa 16 free coins ps3

  Hola MargaritaHoy te escuche por primera vez con Martha Debayle (lo baje de internet) y me gusto todo de lo que hablaste, soy maestra y me interesa tú Diplomado, mándame por favor la información. Gracias por tus aportaciones para que vivamos mejor… Dios te Bendiga.

 9. fifa coin generator no password

  I’m rooting for you sister…lord knows I have NO will power to give up any sort of bread or pasta!! I’ve considered giving up dairy because I know it will make me feel so much better…still waiting to commit to that one.

 10. jackpot party facebook free coins

  Unparalleled accuracy, unequivocal clarity, and undeniable importance!

 11. subway surfers hack coins cheat 2017

  How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

 12. ZTE V793

  Zapowiada się ciekawie;) Poproszę o info…;)

 13. http://loboheights.com/csgo-free-coins-sites.html

  Témoignage un peu long, mais je conseille vraiment de le lire en entier.Cette femme a eu le courage de témoigner de ce que Dieu lui ai ouvert les yeux concernant ces fausses doctrines et ceux qui les prêchent. Combien restent encore aveuglés …Ce genre de témoignage peut en aider beaucoup.N’hésitez pas à faire passer.

 14. milosne krotkie wierszyki

  Następny świetny blog juz się nie mogę doczekac pierwszej notki

 15. middle island where can i go to count my coins free

  I am now a follower of your TPT store! I really like your Farm Math Activities and your Forest Animal Math Center Activities. I also like the Barn Sentence making activity. All of your ideas look great!

 16. http://bestekrediteonline.club/kredit-berechnen-formel-sofort.html

  Guess what members? We have a Thurs nite treat, the video is posted!Cindy, I love this technique! And that calla lily pin. Hope we see that as a future tut. Just cannot get over how lovely the gold and silver inks show up on this product.

 17. privatkredit direkt

  SÃ¥ herlige barn, artig Ã¥ være ute. OgsÃ¥ sÃ¥ flinke dere er som er ute selv om været ikke er pÃ¥ topp. Kjenner jeg mÃ¥ bli flinkere der gitt. MÃ¥ bare fÃ¥ kjøpt nye gummistøvler til Storebror :)Ha en fortsatt fin kveld 🙂

 18. kleinkredit online ist

  Hey, subtle must be your middle name. Great post!

 19. günstige arbeitskleidung

  Enlightening the world, one helpful article at a time.

 20. günstigen bauernhof kaufen

  kayanya mah ini masalah konsumerisme berlebihan.. Ketika kita terbiasa mendapatkan sesuatu dengan mudah, kita jadi malas untuk membuat.. Ga heran kalo jadi pada gampang ngeluh,, Susah juga sih hidup di dunia ketiga dimana kita dipaksa dunia luar buat ngikutin negara2 maju..

 21. test kredit zurückfordern

  amiley soy tu fans nunca permito que mis amigas te burlen x que me acensentir mal pero no le ago caso x que sos mi idola te amooo ojala que seas feliz te amo jamas voy a dejar de quererte como te kiero diosa sos lo +

 22. kredit für selbständige arbeitsamt

  And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me straight.

 23. http://exklusivefinanzierung.pw/immobilien-kapitalanlage-berechnung.html

  Really saddened to hear the news about Taffie Nik, especially having a loving dog ourselves who is part of the family and who we love soooo much!!! I remember walking Taffie down at the beach when we visited last and his kind nature. He had a good life, loving family and has left many happy memories that you can look back on with joy. R.I.P Taffie

 24. kredit schnell und einfach hat

  Me dull. You smart. That's just what I needed.

 25. \xe8\x8d\xa3\xe8\x80\x80\xe7\x95\x85\xe7\x8e\xa95A

  Thanks for sharing such a fastidious opinion, piece of writing is
  good, thats why i have read it completely

 26. privatkredit online heute

  Absolutely first rate and copper-bottomed, gentlemen!

 27. http://exklusivefinanzierung.pw/kredit-eigenkapital-wuppertal.html

  I hope the animations in ACM is going to be better, looks almost as bad as Morrowind animations with the aliens, I’m not even going to sniff in the direction of Star Trek until i see some reviews and Van Helsing looks like a Diablo 3 knock off which I haven’t even got yet so I’m not interested in that either.and how do you keep up your energy Joe? vast amounts of mountain dew?

 28. kredit ohne arbeit uhr

  Kudos Joey!Zoe was so lovely, and Paul was so gracious, and your photos are stunning. We enjoyed playing part in such a special evening.JodyCEO- JPC Event Group/Jody’s Pantry Catering

 29. wünsche online senden

  Fantastiskt jävla bra idé i format och utförande. Att det sedan var Pär Ström som fick sig en känga är ju inte direkt negativt 🙂

 30. http://kreditonlineaufnehmen.top/wo-bekomme-ich-günstigen-kredit.html

  Tätä kovasti harrastavana ja todellakin muiden kuin oman kumppanin kanssa tehneenä voin huoletta todeta, että oman kumppanini reaktio oli mitä mahtavin tässä aiheessa.Tekstiäsi on ”siivottu” terveisin FemmePS Eilen Tissit tänään Makkarakäriste, toivon sinun löytävän jonkun itsellesi sopivamman paikan purkaa likaa energiaasi.Â

 31. kredit schnell gibt es

  Buenas noches como te va muy agradecida con tus publicaciones ,podrias enviarme a mi correo actividades especiales referente a la navidad para primer grado ,trabajo en el colegio Fe y Alegria

 32. privat kredite entwicklung

  « J’entends encore mon père m’expliquer que, dans une entreprise, les employés sont le reflet du patron »En tant que consultant indépendant, je travaille dans beaucoup d’entreprises différentes (grandes ou moins grandes).Je confirme totalement l’opinion de votre père.Quand ça merde quelque part, il faut toujours regarder « en dessus ». C’est de là que ça vient.C’est une règle à laquelle je n’ai (pour l’instant) trouvé aucune exception.

 33. kredit ohne eigenkapital essen

  Aw, this was a very nice post. In concept I want to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and on no account seem to get something done.

 34. kredit vorteile nachteile

  LOL — yes, we now have a hedgehog. An adventurous little rodent that feels like a hairbrush when you pet her. But she is adorable! Her name is Heidi Quill.

 35. zinsen für kredit bei hauskauf

  I’m going to say this is healthy because it’s got good Omega-3′s in the eggs and good kind of fat in the olive oil. Plus, figs are fiber, right? Totes healthy.

 36. http://bradgunn.com/kruiden-viagra-breda.html

  You get a lot of respect from me for writing these helpful articles.

 37. http://beatlemania64.com/le-prix-de-viagra-en-france.html

  Thanks for the points you have contributed here. Something important I would like to express is that personal computer memory specifications generally go up along with other improvements in the engineering. For instance, when new generations of processor chips are brought to the market, there’s usually an equivalent increase in the size preferences of all laptop or computer memory in addition to hard drive space. This is because software program operated by these cpus will inevitably rise in power to make new know-how.

 38. http://voices4ability.com/cialis-original-erkennen.html

  Ciao Roberto, si certo che è possibile, puoi tranuillamente utilizzare i ruoli utenti di .Dovrai:- abilitare la voce “Chiunque può registrarsi” dall’area di amministraizione – definire un ruolo utente per gli iscritti leggi questa guida per la gestione dei ruoli utenti – rendere visibile il link all’inscrizione se vuoi tramite il Meta

 39. http://www.kreditsofort.club/

  I suppose that sounds and smells just about right.

 40. få bästa resultat Cialis

  iphonetouchnews dit :salut, comment fait tu pour avoir les icônes de ton thème SBSettings dans ton centre de notification, car moi j’ai beau changer mon thème SBSettings, quand j’ouvre mon CN, mes icônes SBSettings sont toujours celles par défault.merci d’avance

 41. http://www.proactiveproducts.info/

  There's a secret about your post. ICTYBTIHTKY

 42. Ausstieg von Viagra

  Hey, you're the goto expert. Thanks for hanging out here.

 43. http://performance-therapeutics.com/cialis-kopen-zonder-recept-in-nederland-html.html

  Thank you Rinpoche for everything, you are always in my heart. Thank you for being so brave and and being true to authentic Dharma. You inspire me to get free from my conflictive emotions and to ride the horse of devotion on the path to Enlightenment. I am looking forward to your new songs.Much love and hugs

 44. viagra afhalen html

  Which came first, the problem or the solution? Luckily it doesn't matter.

 45. http://www.performance-therapeutics.com/

  The voice of rationality! Good to hear from you.

 46. viagra pharmacie france est

  please don't take away ratings. You could perhaps try to alter them to work more efficintly. Although most people are either voting 1 star or 5 stars it still helps me understand if either a video is generally liked, generally hated, or in the case of 3 stars that there is controversy over weather the video is liked or hated…please try to keep the records of ratings as you alter the system to work better. Maybe thumbs up and thumbs down are needed for videos? Thanks for the interesting post.

 47. amsterdam viagra prijzen

  They saw an opportunity knocks but once, but in this case, I wont be too hasty to open that door. I must think and rethink my plan and goal. It wouldn’t be right to take advantage of our dear brothers and sisters, we should be compassionate for them. I can only speak for myself, as a doctor, I charge my patients the same with or without the flood. Z.-= Zorlone´s last blog .. =-.

 48. http://cecilia-joy.com/viagra-köp-sydney.html

  Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.

 49. verkaufen speichert viagra

  un vrai talent de poète :)Perso ça fait longtemps que les chaussette sont de la même couleur que quand je vais chez le médecin… Pareil pour le fiston et le mari

 50. köpa äkta generic viagra

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 51. ADmimsyadmimsyget paid to view adsmimsymake money by viewing adsview ads online and get paid

  Heya are using WordPress for your site platform? I'm new to the blog world but
  I'm trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 52. octagon insurance change of vehicle

  "PS. Armutszeugnis, mocna dziewczyno w gebie: pubpn (domena) gmx.net – przedstawmy sie sobie, ciekawe czy tylko pod nickiem taka odwazna jestes."Z odwagi pewnie tez zniknÄ…Å‚ twój antysemicki tekst:D

 53. car insurance for under 18 drivers

  We feel like make sure that the pathway from your own original about the decide to purchase Ugg boot Trade, of the concluding birth and labor of a boots is actually simple since you can

 54. http://frostvegasmusic.com/state-income-insurance.html

  Ou va Corine jeudi? Decision a faire…« President Barack Obama will attempt to regain control of a boiling debate over anti-terrorism policy with a major speech on Thursday — an address that comes on the same day that former Vice President Dick Cheney will be weighing in with his own speech on the same theme.The dueling speeches amount to the most direct engagement so far between Obama and his conservative critics in the volatile argument over what tactics are justified in detaining and interrogating suspected enemy combatants. »

 55. cypress car insurance

  Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 56. are old cars cheaper to insure

  If you want to get read, this is how you should write.

 57. http://thacommittee.com/able-car-insurance-main-st-buffalo-ny.html

  Something to think about: if it's not fake, why so long to produce it? I reckon this is real, unless more concrete evidence comes to light.But when it concerns Constitutional regulations about who is ruling over us, "None of your business" doesn't cut it. We, the People are the people who matter the most, not the Democrat party leaders.Whether or not his birth certificate is a hoax, Obama is a hoax president.

 58. auto insurance in oregon

  Actually they aren't acting any differently than they ever did.Gatekeeping is, and has been, their major goal. Keeping information away from you is more important, to them, than informing you.Then, when you only have their information, they hope you decide their way

 59. http://frostvegasmusic.com/state-of-maryland-car-insurance-requirements.html

  Hi, My deepest respect to you. You’ve worked so hard on behalf of Miss Midler for years and years. I remember the old fan club back in the 70′s “Best On Bette”. I was a member and sent you art that you used in the booklets. Please take care and God bless you. Michael

 60. http://thacommittee.com/online-insurance-quote-bc.html

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 61. Tyree

  Great write-up, I'm normal visitor of one's blog, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular
  visitor for a lengthy time.

 62. http://niedrigzinsgarantie.info/geld/kredit-geld-zurück/beamte-kredit-geld-zurück/

  There are 1 or 2 policies which are age-related and for those under 35 they might sometimes be less expensive than mortgage insurance protection policies that aren't age-related.

 63. http://kreditonlinefinden.top/kredit-online/bank-kredit-online/bank-kredit-online-einsehen/

  You bet- I’m just in the middle of learning that myself right now! Setting up a good AI system is a bit complex, and I want to make sure I have everything well enough in-hand to teach it best. But yes, coming soon, thanks!

 64. http://kreditzutopkonditionen.top/online/privat-online-kredit-deutschland/geld-privat-online-kredit-deutschland/

  non contesto il merito del tuo messaggio, ne esprimo un giudizio sulle tue opinioni (che infatti come giustamente dici non hai espresso); ti informo solo che il sito da te linkato ha una pessima (e meritatissima) fama e che citandolo rischi di essere "associato" ad esso.Ciao.

 65. http://kreditimvergleich.club/kleinkredit-ohne/kleinkredit-ohne-arbeitslos/kleinkredit-ohne-arbeitslos-ist/

  Ooooh that food looks AMAZEBALLS! I’m with you on the ghetto Mexican food though! I’ll be running the NWM in October, too! It’ll be my first full. :/ We should try to run into each other while we’re there, if possible! I’m taking a mini-vacay while I’m there for the race.

 66. House of Cards tv series

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting
  article like yours. It's pretty worth enough for me.
  In my opinion, if all site owners and bloggers made good
  content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.|
  I could not resist commenting. Well written!|
  I will right away take hold of your rss as I can't find
  your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Please permit me know in order that I may just subscribe.

  Thanks.|
  It's appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I've read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you can write next articles referring to this
  article. I desire to read more things about it!|
  It is perfect time to make a few plans for the long run and it's time to be happy.
  I have learn this publish and if I may I want to recommend you few attention-grabbing issues or suggestions.

  Perhaps you could write subsequent articles referring to
  this article. I want to learn even more issues approximately it!|
  I have been browsing on-line greater than three hours these days,
  yet I by no means found any fascinating article like yours.
  It's lovely value sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content material as you probably
  did, the web can be much more useful than ever before.|
  Ahaa, its good dialogue about this article here at this weblog, I have read all that, so at this time me also
  commenting here.|
  I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its
  really really good article on building up new blog.|
  Wow, this article is pleasant, my younger sister is analyzing these things, therefore I am going to inform her.|
  Saved as a favorite, I love your site!|
  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this
  article and the rest of the site is also really good.|
  Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I'm going to
  revisit once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom
  is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.|
  Woah! I'm really digging the template/theme of this website.

  It's simple, yet effective. A lot of times it's
  difficult to get that "perfect balance" between usability and appearance.
  I must say that you've done a superb job with this. Additionally, the
  blog loads very quick for me on Opera. Superb Blog!|
  These are truly wonderful ideas in concerning blogging.
  You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.|
  Everyone loves what you guys tend to be up too.
  This type of clever work and coverage! Keep up the excellent works guys I've
  you guys to blogroll.|
  Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out.
  I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will
  be tweeting this to my followers! Excellent blog
  and excellent design and style.|
  I love what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the awesome works guys I've incorporated you guys to blogroll.|
  Hi there would you mind stating which blog platform you're using?
  I'm going to start my own blog soon but I'm having
  a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your layout seems different
  then most blogs and I'm looking for something completely unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!|
  Hey there would you mind letting me know which hosting company you're utilizing?
  I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good hosting provider at a fair price?

  Thank you, I appreciate it!|
  I like it whenever people come together and share thoughts.
  Great blog, stick with it!|
  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?|
  Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.

  I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought
  I'd post to let you know. The design look great though!
  Hope you get the issue resolved soon. Cheers|
  This is a topic that's near to my heart… Best wishes!
  Exactly where are your contact details though?|
  It's very straightforward to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this post at this web site.|
  Does your blog have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to send you
  an e-mail. I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.|
  Greetings! I've been following your website for a while now and finally got the
  courage to go ahead and give you a shout out from Houston Texas!
  Just wanted to tell you keep up the excellent work!|
  Greetings from Carolina! I'm bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you present here and can't wait to take a look when I get
  home. I'm amazed at how fast your blog loaded
  on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G ..
  Anyhow, very good blog!|
  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, such as you wrote the book in it or something.
  I feel that you simply could do with some p.c.
  to pressure the message home a bit, but instead of that, that is magnificent blog.
  A great read. I will definitely be back.|
  I visited many sites except the audio quality for audio songs present at this website is genuinely marvelous.|
  Hi, i read your blog from time to time and i own a similar
  one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it's driving me crazy so any support is
  very much appreciated.|
  Greetings! Very useful advice within this post!
  It is the little changes that make the biggest changes.
  Thanks a lot for sharing!|
  I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you make this web site yourself?
  Please reply back as I'm attempting to create my very own site and
  want to learn where you got this from or what the theme is named.
  Thanks!|
  Hello there! This article could not be written much better!
  Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I'll forward this article to him.
  Pretty sure he will have a very good read. Thank you
  for sharing!|
  Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a totally different subject but it has
  pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!|
  There's certainly a great deal to find out about this subject.

  I like all of the points you have made.|
  You have made some decent points there. I looked on the net to
  learn more about the issue and found most people will go along with your views
  on this website.|
  Hello, I read your blogs like every week. Your humoristic style
  is witty, keep doing what you're doing!|
  I simply couldn't leave your web site before suggesting that I really loved the
  usual info an individual supply on your visitors?
  Is gonna be again frequently in order to check up on new posts|
  I needed to thank you for this excellent read!! I definitely loved every
  little bit of it. I've got you book-marked to look at new
  things you post…|
  Hi, just wanted to say, I enjoyed this post. It was funny. Keep on posting!|
  Hi there, I enjoy reading through your post. I wanted to write
  a little comment to support you.|
  I every time spent my half an hour to read this web site's articles or reviews every day along with a cup of coffee.|
  I every time emailed this web site post page to all my associates,
  for the reason that if like to read it then my contacts will too.|
  My coder is trying to convince me to move
  to .net from PHP. I have always disliked the idea because of
  the expenses. But he's tryiong none the less.
  I've been using Movable-type on several websites for about a year
  and am anxious about switching to another platform. I have
  heard good things about blogengine.net. Is
  there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be greatly appreciated!|
  Howdy! I could have sworn I've visited this
  web site before but after going through a few of the posts I realized it's new
  to me. Anyways, I'm certainly happy I stumbled upon it and
  I'll be book-marking it and checking back often!|
  Terrific work! That is the type of info that are meant to be shared across the net.
  Shame on the search engines for now not positioning this publish higher!
  Come on over and consult with my website . Thanks =)|
  Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It really useful & it
  helped me out much. I hope to give something back and aid others like you
  helped me.|
  Howdy, I think your web site may be having internet browser compatibility problems.
  Whenever I look at your blog in Safari, it looks
  fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up!

  Other than that, excellent blog!|
  Somebody necessarily assist to make severely articles I'd state.

  This is the very first time I frequented your web page and up to now?
  I surprised with the analysis you made to make this actual publish incredible.
  Magnificent process!|
  Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It
  really helpful & it helped me out a lot. I hope to provide one thing again and aid others like you aided me.|
  Hello! I simply would like to give you a huge thumbs up for your great info you've got here on this post.
  I'll be returning to your website for more soon.|
  I every time used to read article in news papers but now as I am a user
  of web so from now I am using net for articles
  or reviews, thanks to web.|
  Your means of describing all in this article is really
  nice, all can without difficulty be aware of it, Thanks a lot.|
  Hello there, I discovered your site by means of Google
  even as looking for a comparable topic, your site
  got here up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply became alert to your weblog through Google, and located that it is really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you continue this in future.

  A lot of folks will be benefited out of your writing.
  Cheers!|
  I am curious to find out what blog platform
  you're utilizing? I'm having some small security
  issues with my latest site and I'd like to find something
  more safeguarded. Do you have any recommendations?|
  I'm really impressed with your writing skills and also with the layout
  on your blog. Is this a paid theme or did you customize
  it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see
  a great blog like this one today.|
  I am extremely inspired along with your writing talents as smartly as with the structure for your blog.
  Is that this a paid topic or did you customize it your self?
  Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great
  weblog like this one today..|
  Hello, Neat post. There is an issue with your web site in web explorer,
  might test this? IE still is the marketplace leader and a big element of
  people will leave out your excellent writing because of this problem.|
  I'm not sure where you're getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for great info I was looking for this info for
  my mission.|
  Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am attempting
  to find things to improve my web site!I suppose its ok
  to use {some of|a f
  \

 67. http://niedrigzinsgarantie.info/kredit/kredit-ohne/kredit-ohne-mannheim-telefonnummer/

  Hi Dawn, We are pleased that you love our daily reflections. You can receive them in your email in-box each morning by entering your email address in the subscribe box at: Don’t forget to confirm your subscription by clicking through the email message you will receive from us.

 68. http://kreditzutopkonditionen.top/kredit-von-der/kredit-von-der-bank/kredit-von-der-bank-trotz/

  What an opportunity to get a few minutes of Orrin’s time. As you can tell he is a very humble yet very well educated person. What he and his wife Laurie have done with the leadership organization they have created has and continues to impact families accross the nation. He is a true man of character. So greatful to have discoverd his leadership system as it have impacted our lives beyond belief. Thank you Jerry for sharing this interview.

 69. http://zumguenstigenkredit.pw/kredit-ohne-test/automobil-kredit-ohne-test/

  Dear Harry,Thank you for leaving a comment when you are not at school!Yes we did have fun skyping.It is OK because, we wrote a post about it so people who were away can read about it.Your fact is very good From Kayla ♥

 70. http://meinebestefinanzierung.info/kredit-vergleich/kredit-vergleich-zinsen/geld-verdienen-kredit-vergleich-zinsen/

  going try, I really am, to do a lot more Villanova stuff this year. I only got a post or two in last year. I’ve been a huge Nova fan for a very long time. They are down the street

 71. http://zumguenstigenkredit.pw/kredit/laufzeit-kredit/laufzeit-kredit-ändern/

  *Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 72. http://kreditzutopkonditionen.top/franken-kredit/franken-kredit-vorzeitig-tilgen/

  A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he actually purchased me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If potential, as you develop into expertise, would you mind updating your weblog with more details? It is extremely useful for me. Huge thumb up for this blog put up!

 73. http://niedrigzinsgarantie.info/kredit/schnell-kredit-ohne/schnell-kredit-ohne-bankauskunft-inhalt/

  Fabien (9 comments) dit : 3 février 2011 à 17 h 12 minMerci pour cette video très intéressante. par contre je n’arrive pas à finaliser la sauveguarde pour les plugins, themes et uploads car je ne sais pas ce qu’est le FTP et comment je m’y connecte.Pouvez-vous m’éclairer sur ce sujet SVP?Merciiiiiiiiiiiiiiiii Fabien. Répondre

 74. privatkredit vergleich

  Back in school, I'm doing so much learning.

 75. http://dertopkredit.club/kredit/kredit-auch/kredit-auch-student-ändern/

  Couldn't agree more, and for Monaghan to give the man cover and name a building on campus after him is disgraceful. Ave Maria appears to be for sale as demonstrated by the latest move to bring in eugenics and embryonic stem cell researcher, Jackson Labs.

 76. http://darlehenundkredit.club/geld/kredit-ohne-arbeitslos-geld-youtube/online-kredit-ohne-arbeitslos-geld-youtube/

  13dThis design is steller! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

השארת תגובה