אין שם לאחוזת בית -הצבי 8 פב' 1910

אין שם לאחוזת בית -הצבי 8 פב' 1910