חקלאות בתל- אביב – "משקי הפועלות"


מקור: דן יהב, קומונות בתל אביב בשנות השלושים והארבעים, יד טבנקין 1990

בתחילת שנות העשרים נוסדו בעיר תל- אביב שלוש 'חוות לימוד' שנועדו לסייע לעולות צעירות להיקלט בארץ- ישראל ולהכשירן לעבודה בחקלאות.

בשנת 1924 הוקמו שתי 'החוות' הראשונות ושנה לאחר מכן הוקמה השלישית. "משק הפועלות" הראשון נוסד בדרום העיר, ברחוב עלייה פינת דרך סלמה [כיום, דרך שלמה], בגבולה של יפו. המשק החקלאי כלל גן- ירק ומשתלת פרחים. הצעירות שלא הועסקו בעבודה במשק החקלאי נשלחו לעבודת "חוץ" במטבח 'הפועלים' שפעל ברחוב נחלת- בנימין מס. 32 [פינת רחוב קאלישר]. 'חווה' זו התקיימה שנה אחת בלבד.

"משק הפועלות" השני נוסד ברחוב המלך ג'ורג' [בסמיכות לגן- מאיר]. 'חווה' זו התקיימה עד לשנת 1927 בניהולה של צפורה ברון. לרשות 'החווה' עמד שטח בן 13 דונם עליו הוקמו 3 בתי מגורים. המשק החקלאי התבסס על גן- ירק, משתלה לעצים ופרחים ולול עופות. לא כל הצעירות עבדו במשק החקלאי. חלקן הועסקו בעבודות מזדמנות, בענף הבנייה ובסלילת רחובות העיר. לימים הוסבה החווה- החקלאית ל"בית החלוצות" אשר איכלס צעירות עולות- חדשות בראשית דרכן בארץ- ישראל. שם זכו הצעירות לדיור זול  והעניק סיוע וטיפול אישי.

"משק הפועלות" השלישי הוקם בצפון העיר, ברחוב ארלוזורוב פינת רחוב אדם- הכהן. 'חווה' זו התקיימה משנת 1925 ועד לשנת 1929. השטח בן 20 הדונמים השתרע משדרות בן- גוריון עד לרחוב ריינס. השטח היה שייך לעיריית תל- אביב ונמסר בדמי- שכירות באמצעות המרכז החקלאי.  הצעירות היו חברות בתנועת "החלוץ" בפולין ועלו לארץ- ישראל  כדי לקבל הכשרה חקלאית. במרוצת הזמן מנתה הקבוצה 30 צעירות בהנהלתה של חנה צ'יז'יק. על שטח הקרקע נבנו צריפי מגורים ומבנה ששימש חדר אוכל ומטבח [בית "חנה" הוא שריד מותה תקופה]. המשק החקלאי כלל גן- ירק, משתלת פרחים, לול עופות ורפת.

הצעירות חיו חיים שיתופיים מלאים. ללא משכורת, ללא דמי- כיס כשאמצעי היצור הנם משותפים וחיי התרבות והרוח היו בחברותא. הצעירות היו הולכות בצוותא לשמיעת הרצאות וצפייה בסרטים באולם "בית העם" ו"גן- רינה".

מסביב ל"משק הפועלות" היה שטחי חולות ופרדסי פרי- הדר ובקרבת מקום  היו הכפרים הערביים סומייל וג'אמוסין.