"המריצנים" – תמונת בוני תל אביב ,אשר במריצות הם הזיזו את הררי החול

משה גולדברג , חבר הקבוצה מכפר אז"ר מספר על אותם "מריצנים" שמופיעים בתמונה הידועה כמיישרי החולות עליהם נבנתה השכונה -אחוזת בית – תל אביב. הכתבה מתוך הספר "העליה השניה" את המאמר הביאה לחשיפה באתר. גב' מירה גובר מנהריה שהיא הבת של צבי שנופר מנהלל המופיע באותה תמונה ידועה.

בגמר הקידוח ביפו הציע לנו מנהל החברה, עבודה בסבבת יריחו, אבל אנו לא חפצנו לעזוב את יפו, ובנתיים הזמיננו משולם דרוזון אל שיינקין ז"ל, שהיה אז מנהל הלשכה של "חובבי ציון" והציע לי לארגן קבוצת פועלים לחפירת באר ויישור החולות בשכונת "אחוזת בית"שניגשו לבנותה על החולות בצפון יפו.  כשנודע הדבר בסביבה, התחילו נוהרים לכאן מכל המושבות ובמשך שבוע ימים נרשמו בתור לעבודה זו יותר ממאה איש. אבל כשהתחלנו לעבוד למעשה, עלה לנו בקושי רב לאסוף את מספר הפועלים הדרוש, שיוכלו ויסכימו לעבודה קשה זו, היו רבים שניסו לעבוד יום – יומיים ולא התמידו, ורק הודות לקומץ חברים, שגבר בהם רצונם להיות בין מניחי היסוד של בניין-בראשית, עלה בידינו לארגן קבוצת פועלים קבועים "עובדי החולות" שהתמידו בעבודתם ומילאואה כראוי.  קבוצה זאת היתה פעילה בחיים החברתיים והתרבותיים שהתהוו אז בארץ, וגם עמדה על המשמר שלא יכניסו עבודה זרה בעיר העיברית החדשה, כשם שנהגו במושבות הישנות, היתה לנו מלחמה קשה על כך, ולא פעם היינו מוכרחים להרחיק בכוח עבודה זרה מביניניהם של נכבדי העיר ולא אחד מחברינו נתן וקיבל מכות במקרי סיכסוכים כאלה.

חברי הקבוצה הראשונה שהתחילו ביישור חולות תל אביב ובניניה, והמשיכו יחד זמן רב בעבודה זו הם: יעקוב כהן (נחלת יהודה)צבי שניפר (נהלל) שמעון מקלר(ירקונה) יערי פולסקין ז"ל, בוריס אגרכיסט. האחים רוטשטיין, שמואל קריבושייב, זלמן הגר, וכותב הטורים האלה.  אחר כך באו אלינו מרחובות דוד שטרן,תלוש, ז. ברכות ועוד(מהם , שאינם בארץ כיום) סביבנו התלקטו כמה עשרות פועלים מסוגים שונים.  חברים משלנו נבחרו לוועד הפועלים הראשון של עובדי החולות והיינו גם מהפעילים בפתיחת קלוב- הפועלים ביפו, שנוסד ביזמתם של "פועלי ציון" ונבחרנו על ידי כל פועלי העיר לועד הקלוב, שהיה אז מועדון לכל ציבור הפועלים ואינטיליגנציה של העיר והסביבה.  ליד הקלוב היו ספריה, חדר קריאה, ומזנון, מלבד אולם לאסיפות וחגיגות.  בקלוב נערכו שיחות , הרצאות, נשפים והצגות.  בין מבקריו הקבועים היו: יוסף אהרונוביץ, יהושוע ברזילי, י.ח. ברנר ועוד.