האתר של משפחת ליטוינסקי

לא באתי באתר זה להלל ולשבח את משפחת ליטוינסקי, אשר אני אחד מצאצאיה, אלא אך להזכיר לך, גולש נכבד, את קיומה של משפחתי ופועלה למען הישוב בימי המנדט ובימי טרום המדינה.

קיומה של משפחה זו, נשכח והושכח משום מה ומי יודע היום שמי שהשיג את הרישיון לבניית הגימנסיה הרצליה, הודות לקשריו עם המושל הטורקי, היה סבי המנוח יעקב אלחנן ליטוינסק…

לאתר משפחת ליטוינסקי