משפחת טאג'רמסמכי משפחת טאג'רהקדשות לספרי המשפחה מאוסף אברהם כץ עוז מס 1קפיטן בנימין טאג'יר בנו של הרב שלמה טאג'יר